Клиентска област Вход
Меню

XII Семинар - "МАГИЯТА - НАЙ-ВИСШАТА ХЕРМЕТИЧНА НАУКА"

Лекция 121 - "МАГИЯ - върховното изкуство за свързване с Всевишния "

Част I - "Магия - божественото изкуство на Духовното могъщество" Част II - "Магия - най-висшата наука на Мъдростта и Познанието"

още ...

Лекция 122 - "Духовните закони в материалния свят"

Част I - "Магия - божественото знание за единната Истина и Мъдрост" Част II - "Магия - тайната наука за съвършеното божествено Добро "

още ...

Лекция 123 - "Науката магия през хилядолетията"

Част I - "Промяната на разбирането на науката Магия през вековете" Част II - "Исторически обзор на възприятията за Магията през вековете"

още ...

Лекция 124 - "Теория на Магията: принципи, разновидности, помощни средства"

Част I - "Теоретични принципи и функции на магическите действия" Част II - "Методи, насоченост и видове на Магията през вековете"

още ...

Лекция 125 - "Елементалите - висшите духовни същности на елементите/стихиите"

Част I - "Елементите и техните обитатели: класификация и признаци на Елементалите" Част II - "Описание на Елементалите: Гноми, Силфи, Ундини и Саламандри"

още ...

Лекция 126 - "Изследване на Елементалите в трактатите на Парацелз"

Част I - "Трактатите на Парацелз "Книга за нимфите, силфите, пигмеите и саламандрите", "De vita longa" Част II - "Трактатите на Парацелз "De Meteoris", "За болестите на планините", "Astronomia Magna и други"

още ...

Лекция 127 - "Изследване на Елементалите в "Граф дьо Габалис/Беседи за Тайните науки" на Монфокон дьо Вийар"

Част I - "Монфокон дьо Вийар и тайнствената и противоречива книга "Граф дьо Габалис/Беседи за Тайните науки" Част II - "Истината за Грехопадението на Адам и същността на Елементалите, описани в книга "Граф дьо Габалис "

още ...

Лекция 128 - "Шемхамфораш, 72-те свещени имена на Бога и Ангелите Пазители"

Част I - "Шемхамфораш; Небесната йерархия; Архангели и Ангели" Част II - "Седемдесет и два Ангели Пазители: имена, дати, значение" - I част Част III - "Седемдесет и два Ангели Пазители: имена, дати, значение" - II част

още ...

Лекция 129 - "ГОЕТИЯ И ТЕУРГИЯ"

Част I - "Гоетия - магическата традиция за призоваване на демоните" Част II - "Теургия - магическото изкуство за единение с Бога"

още ...

Лекция 130 - "МАГИЯ - висшата наука на сътворителната сила на Логоса"

Част I - "Теургия - чрез призовавания и молитви, събуждаща и задействаща Божествените атрибути" Част II - "Магията - висшето изкуство, чрез символизма и Логоса, за извисяване до Божествения Сътворител"

още ...