Клиентска област Вход
Меню

XI Семинар - "КАББАЛА - ПЪТ КЪМ ВИСШЕТО ПОЗНАНИЕ"

Лекция 111 - "Същност и произход на Каббала"

"Древността на Каббала, херметичният вход към кралската наука Магия"

още ...

Лекция 112 - "Каббала и Философия Переннис"

Част I -"Изследване на историята и изследователите на Каббала", част 1 Част II - "Изследване на историята и изследователите на Каббала", част 2

още ...

Лекция 113 - "Връзките на Каббала с древните системи на вярвания" - Част 1

Част I -"Легендарните корени на предаването на Философия Переннис" Част II - "Връзките на Каббала с религията на Халдея и Персия"

още ...

Лекция 114 - "Връзките на Каббала с Древен Египет"

Част I -"Връзките на Каббала със сакралната наука на Древен Египет" Част II - "Проявата на Scienca Occulta в представите на древните цивилизации"

още ...

Лекция 115 - "Каббала и свещеният език на Египет"

Част I -"Сакралният език на Древен Египет, пресъздаден от Мойсей в еврейската азбука и в Каббала" Част II - "Свещеното предаване на Scienca Occulta - 26 йерогрифа, превърнати в 22 сакрални букви"

още ...

Лекция 116 - "Двете разновидности на Каббала: Християнска Каббала и Еврейска Каббала"

Част I -"Неоплатонизъм и Християнска Каббала" Част II - "Еврейската Каббала: история и развитие"

още ...

Лекция 117 - "Видове Каббала: Теоретична и Практическа Каббала"

Част I -"Теоретична/Умозрителна Каббала" Част II - "Практическа/Приложима Каббала"

още ...

Лекция 118 - "Свещените книги на Каббала"

Част I -"Сефер ха-Бахир и Сефер Йецира" Част II - "Сефер ха Зохар (Книга на Сиянието)"

още ...

Лекция 119 - "Дървото на Сефирот"

Част I -"Десетте Сефирот - еманации на Създателя" Част II - "Каббалистичното Дърво на живота"

още ...

Лекция 120 - "Основи на Каббалистичната космогония"

Част I - "АЙН СОФ и Каббалистичната система на световете" Част II - "Тайните на Сефирот: Процесът на Сътворението според Каббала" Част III - "Каббалистичните ключове към сътворението на Човека"

още ...