Клиентска област Вход
Меню

VІІ Семинар - “СИМВОЛИЗЪМ НА ЦВЕТОВЕТЕ“

VІІ Семинар - "ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА" 3 част, чиято тема е “СИМВОЛИЗЪМ НА ЦВЕТОВЕТЕ“ - 10 лекции - е подготвен по прочутата и ненадмината по значението си книга на барон Фредерик Портал "La symbolique des couleurs. Des couleurs symboliques dans l'Antiquité, le Moyen-Age et les Temps Modernes" ("Символизмът на цветовете през Античността, Средновековието и модерните времена"), 1837

"Историята на символизма на цветове, все още неизвестна на човечеството и от която предлагам само няколко фрагмента, може да бъде използвана за декодиране на йероглифите на Египет и за разкриване на някои от мистериите на Античността. Цветовете имат едно и също значение сред всички народи от най-дълбока древност; това съответствие показва общ произход, който е свързан с люлката на човечеството и намира най-високата си енергия в религията на Персия. Езикът на цветовете, тясно съединен с религията, преминава през Индия, Китай, Египет, Гърция, Рим; появява се отново през Средновековието, а витражите на готическите катедрали намират своето обяснение в Свещените книги: Авеста, Ведите, Библията, в релефите на египетските храмове. Идентичността на символите предполага идентичността на древните вярвания; тъй като религията се отдалечава от своя принцип, деградира и се материализира, забравя значението на цветовете и този мистериозен език отново се появява жив с херметичната истина за връзката на Космоса и Човека." - барон Фредерик Портал

Лекция 71 "ВЪВЕДЕНИЕ В СИМВОЛИЗМА НА ЦВЕТОВЕТЕ"

Част I - "Тристепенно изразяване на символизма на цветовете" Част II - "Историческо изследване на символизма на цветовете"

още ...

Лекция 72 "ФИЛОСОФИЯ И ПРЕНЦИПИ НА СИМВОЛИЗМА НА ЦВЕТОВЕТЕ"

Част I - "Философия и принципи на символизма на цветовете" Част II - "Светлината - божествена еманация на цветовете"

още ...

Лекция 73 "СИМВОЛИЗЪМ НА БЕЛИЯ ЦВЯТ"

Част I - "Тристепенно изразяване на символизма на белия цвят" Част II - "Белият цвят - фундаментален принцип на Сътворението"

още ...

Лекция 74 "СИМВОЛИЗЪМ НА ЧЕРНИЯ ЦВЯТ"

Част I - "Тристепенно изразяване на символизма на черния цвят" Част II - "Черният цвят - фундаментален принцип на Сътворението"

още ...

Лекция 75 "СИМВОЛИЗЪМ НА ЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ"

Част I - " "Тристепенно изразяване на символизма на червения цвят: Божествено ниво" Част II - "Сакрално и профанно изразяване на символизма на червения цвят"

още ...

Лекция 76 "СИМВОЛИЗЪМ НА ЖЪЛТИЯ ЦВЯТ"

Част I - " "Тристепенно изразяване на символизма на жълтия цвят: Божествено ниво" Част II - "Сакралният и профанният език на символизмна на жълтия цвят"

още ...

Лекция 77 "СИМВОЛИЗЪМ НА СИНИЯ ЦВЯТ"

Част I - "Тристепенно изразяване на символизма на синия цвят: Божествено ниво" Част II - "Сакралният език на синия цвят - тристепенното посвещаване; Профанният син цвят"

още ...

Лекция 78 "СИМВОЛИЗЪМ НА ЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ"

Част I - "Тристепенно изразяване на символизма на зеления цвят: Божествено ниво" Част II - "Тристепенно изразяване на символизма на зеления цвят: Сакрално ниво" Част III -"Профанно ниво; Алхимията и символизма на зеления цвят"

още ...

Лекция 79 "СИМВОЛИЗЪМ НА РОЗОВИЯ, ПУРПУРНИЯ, ЛИЛАВИЯ, АЛЕНОЧЕРВЕНИЯ И ВИОЛЕТОВИЯ ЦВЕТОВЕ"

Част I - "Божествено и сакрално ниво на символизма на розовия, пурпурния, лилавия и ареночервения цветове " Част II - "Символизъм на виолетовия цвят; "Профанно ниво на символизма на розовия и виолетовия цветове"

още ...

Лекция 80 "СИМВОЛИЗЪМ НА ОРАНЖЕВИЯ, КАФЕНИКАВО-ЧЕРВЕНИЯ И СИВИЯ ЦВЕТОВЕ"

Част I - "Божествено, сакрално и профанно значение на символизма на оранжевия цвят" Част II - "Символизъм на кафеникаво-червения, кафявия, бежавия и сивия цветове"

още ...