Клиентска област Вход
Меню

VІ Семинар - "СИМВОЛИЗЪМ НА АЛХИМИЯТА - ДРЕВНАТА ХЕРМЕТИЧНА НАУКА"

“ ХЕРМЕТИЧНОТО УЧЕНИЕ ЗА АЛХИМИЯТА“ - 10 лекции

Лекция 61 - "АЛХИМИЯТА - ДРЕВНАТА ХЕРМЕТИЧНА НАУКА"

Част І - "Мистичните корени на алхимията" Част ІІ - "Херметичната теория за алхимията"

още ...

Лекция 62 - "ИСТОРИЯ НА АЛХИМИЯТА - ДЪЛБОКАТА ДРЕВНОСТ"

Част І - "Легендите за произхода на алхимията. Алхимията в Древен Китай и Древен Египет"; Част ІІ - "Халдейски извори за историята на алхимията - легендарните древни алхимици"

още ...

Лекция 63 - "ИСТОРИЯ НА АЛХИМИЯТА - ЕГИПЕТ, ИУДЕЯ И АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ШКОЛА"

Част І - "Египетски извори и манускрипти; митичните алхимици" Част ІI - "Иудейските и гностичните извори; първите исторически алхимици"

още ...

Лекция 64 - "ИСТОРИЯ НА АЛХИМИЯТА - Древна Гърция и Древен Рим; Арабската култура"

Част І - "Алхимията в Древна Гърция и Древен Рим" Част ІI - "Алхимията в историята на арабската култура"

още ...

Лекция 65 - "ИСТОРИЯ НА АЛХИМИЯТА - Средновековието на Западната цивилизация"

Част І - "Алхимията и алхимиците през Ранното средновековие и през 11, 12 и 13 в.в." Част ІI - "Алхимията през 14, 15 и 16 в.в.: легендарните алхимиците и техните трудове"

още ...

Лекция 66 - "ИСТОРИЯ НА АЛХИМИЯТА - проявата на Братството на Розата и Кръста"

Част І - "Алхимичният мистицизъм на Братството на Розата и Кръста" Част ІI - "Легендарните алхимици адепти на Розата и Кръста", част 1 Част ІII - "Легендарните алхимици адепти на Розата и Кръста", част 2

още ...

Лекция 67- "АЛХИМИЯТА в СИМВОЛИ & АЛЕГОРИИ"

Част І - "Алегории за: Алхимията, Светлината и Мрака, Пътят, Бог Архитект" Част ІI - "Алегории за: Алхимичният Адам; Христос Лапис; Ребис; Херметичният Меркурий; Херметичният Сатурн; Меланхолия"

още ...

Лекция 68 "АЛХИМИЯТА в СИМВОЛИ & АЛЕГОРИИ"

Част I: Природата; Квинтесенцията; Елементите; Агентите /Принципите; Част II: Металите; Химичната сватба; Алхимичният фонтан; Атанорът; Лабораторията

още ...

Лекция 69 "АЛХИМИЯТА в СИМВОЛИ & АЛЕГОРИИ"

Част I: Великите алхимични символи: Великото Творение; Фазите на Великото Творение; Херметичната работа; Философският камък; Част II: Философското яйце; Алхимичната крепост; Философското дърво; Животните ; Учителят и ученикът

още ...

Лекция 70 "ДУХОВНАТА АЛХИМИЯ - ВЪРХОВНОТО ХЕРМЕТИЧНО ИЗКУСТВО"

Част I: "Същност и Принципи на Духовната алхимия" Част II: "Елементите на Великото Творение в Духовната алхимия" част 1 Част III: "Елементите на Великото Творение в Духовната алхимия" част 2

още ...