Клиентска област Вход

VІ Семинар - "ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА" 3 част

  1. “СИМВОЛИЗЪМ НА АЛХИМИЯТА “ - 6 лекции

  2. “СИМВОЛИЗЪМ НА ЦАРСТВОТО НА МИНЕРАЛИТЕ” - 3 лекции

  3. “МИСТЕРИОЗНИТЕ ШЕМСУ ХОР - ПАЗИТЕЛИТЕ НА СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ” - Мито-символичен херметизъм (лекция 4 от тази тема)

Няма данни