Клиентска област Вход
Меню

V Семинар - "ВСЕЛЕНСКИТЕ СИМВОЛИ И СВЕЩЕНАТА ГЕОМЕТРИЯ"

  1. ВСЕЛЕНСКИТЕ УНИВЕРСАЛНИ СИМВОЛИ - 6 лекции

    • Змията; Световната ос; Световното дърво; Стълбата; Спирала; Лабиринт; Свастика; Колелото; Кръстът;
  2. СВЕЩЕНАТА ГЕОМЕТРИЯ - 3 лекции

  3. “ДРЕВНОТО ХЕРМЕТИЧНО УЧЕНИЕ, КОДИРАНО В МИТОВЕТЕ ЗА СЪТВОРЕНИЕТО: Древен Египет" Мито-символичното изразяване на херметизма (лекция трета от тази тема)

Пояснения към Специализираните семинари "АКЕНЕРЕ" - ІI-во ниво, 40 лекции

още ...

Лекция 51 - "Вселенските универсални символи: СИМВОЛИЗЪМ НА ЗМИЯТА"

Част І - Космическата Змия; Змията - архетип на човешката душа; Оуроборосът - древният символ на Най-древния Бог"; Част ІІ - "Змията - символ на Най-древния Бог, на митичните предтечи, на Умереността и Равновесието, на Посвещаването"

още ...

Лекция 52 - "Вселенските универсални символи: ОСЕВА СИМВОЛИКА"

Част І - "Символизъм на Axis Mundi (Световната ос) и Световното дърво (Arbor Mundi); Част ІІ - "Символизъм на Дървото на Живота; Дървото на Познанието; Дървото Игдразил; Стълбата"

още ...

Лекция 53 - "Вселенските универсални символи: СИМВОЛИКА НА ДВИЖЕНИЕТО (завихрянето)"

Част І - "Символизъм на СПИРАЛАТА"; Част ІІ - "Символизъм на ЛАБИРИНТА"; Част ІІІ - "Херметично тълкуване на символизма на Лабиринта"

още ...

Лекция 54 - "Вселенските универсални символи: СИМВОЛИКА НА ДВИЖЕНИЕТО (завихрянето)" - продължение

Част І - "Символизъм на СВАСТИКАТА"; Част ІІ - "Символизъм на КОЛЕЛОТО"

още ...

Лекция 55 - "Вселенските универсални символи: СИМВОЛИЗЪМ НА КРЪСТА"

Част І - "Кръстът - символ на Космоса"; Част ІІ - "Форми на Кръста - видове кръстове"

още ...

„ХЕРМЕТИЗЪМ И АЛХИМИЯ В САКРАЛНОТО ИЗКУСТВО”

ЧУРИЛОВСКИ МАНАСТИР, ОГРАЖДЕН – 23.11.2019 Лекция на Мария Арабаджиева

още ...

Лекция 56 - "СИМВОЛИЗЪМ НА КРЪСТА"- продължение

Част І - "Символизъм на Кръста в културата и вярванията на древните цивилизации"; Част ІІ - "Кръстът и Разпятието"

още ...

Лекция 57 - "ГЕОМЕТРИЧНИ СИМВОЛИ: ПЪРВИЧНИ ГЕОМЕТРИЧНИ СИМВОЛИ"

Част І - "Символизъм на ТОЧКА; ЛИНИЯ; КРЪГ; ДЪГА" Част ІІ - "Символизъм на ТРИЪГЪЛНИК И КВАДРАТ; Древната азбука на архетипните форми"

още ...

Лекция 58 - "ГЕОМЕТРИЧНИ СИМВОЛИ: ПЪРВИЧНИ ГЕОМЕТРИЧНИ СИМВОЛИ"

Част І - "Символизъм на КОМПОЗИРАНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФОРМИ" Част ІІ - "Символизъм на ПЛАТОНОВИТЕ ТЕЛА и други обемни форми"

още ...

Лекция 59 - "САКРАЛНАТА ГЕОМЕТРИЯ - НАЙ-СЪКРОВЕНАТА НАУКА ЗА БОГА"

Част І - "Сакралната геометрия - науката за постигане на космическата хармония" Част ІІ - "Петте основни принципи на сакралната геометрия"

още ...

Лекция 60 - "ДРЕВНОТО ХЕРМЕТИЧНО УЧЕНИЕ, КОДИРАНО В МИТОВЕТЕ ЗА СЪТВОРЕНИЕТО: Древен Египет"

Част І - "Сътворението на света според египетските космогонии" Част ІІ - "Херметично тълкуване на египетските митове за сътворението на света - според ЕНЕЛ (принц Скариатин)" Част ІІІ - "Херметично тълкуване според Р. Швалер де Любиц"

още ...