Клиентска област Вход

V Семинар - "ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА" 2 част

  1. ВСЕЛЕНСКИТЕ УНИВЕРСАЛНИ СИМВОЛИ - 4 лекции

    • Змията; Axis Mundi (Оста на света); Arbor Mundi (Световното дърво); Дървото на Живота; Стълбата; Космическото яйце; Спирала; Свастика; Кръст
  2. СВЕЩЕНАТА ГЕОМЕТРИЯ - 5 лекции

  3. “МИТОВЕТЕ ЗА СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА” Мито-символичното изразяване на херметизма (лекция трета от тази тема)

Пояснения към Специализираните семинари "АКЕНЕРЕ" - ІI-во ниво, 40 лекции

още ...

Лекция 51 - "Вселенските универсални символи: СИМВОЛИЗЪМ НА ЗМИЯТА"

Част І - Космическата Змия; Змията - архетип на човешката душа; Оуроборосът - древният символ на Най-древния Бог"; Част ІІ - "Змията - символ на Най-древния Бог, на митичните предтечи, на Умереността и Равновесието, на Посвещаването"

още ...

Лекция 52 - "Вселенските универсални символи: ОСЕВА СИМВОЛИКА"

Част І - "Символизмът на Axis Mundi (Световната ос) и Световното дърво (Arbor Mundi); Част ІІ - "Символизъм на Дървото на Живота; Дървото на Познанието; Дървото Игдразил; Космическото яйце, Офион и Орфическото яйце"

още ...