Клиентска област Вход
Меню

OБЩИ УCЛOBИЯ HA AKENERE.COM

ОБЩИ УСЛОВИЯ – ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ АКЕНЕРЕ.COM

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy „АКЕНЕРЕ“ ООД, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия, Бългapия, гp. Coфия, 1113 ж.к. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40 бл. 215 (ап 2, партер), нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт АКЕНЕРЕ, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy ΠOЛЗBATEЛИ, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия akenere.com, нapичaнa пo-дoлy „akenere.com“.

Чл. 1. (1) АКЕНЕРЕ предоставя на УЧАСТНИКА условия за достъп и дистанционно участие в специализирани семинари, провеждани от лектор МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА, лекциите към които са достъпни посредством уебсайт-платформата www.akenere.com, срещу възнаграждение, което УЧАСТНИКЪТ заплаща на АКЕНЕРЕ.

  1. Платформата www.akenere.com е предназначена за онлайн дистанционен достъп до лекции, условията и записването за които УЧАСНИКЪТ получава свързване с АКЕНЕРЕ по посочените в раздел „Контакти“ телефон или имейл.

  2. След като УЧАСТНИКЪТ се запознае с условията и потвърди записването си за даден семинар АКЕНЕРЕ изпраща по имейл проформа-фактура като основание на превода на сумата за записване по банков път. Впоследствие УЧАСТНИКЪТ следва да направи вноската за участие за избран от него семинар и да заплати по банка или в брой, в приемната на АКЕНЕРЕ.

  3. При заплащане на таксата за участие АКЕНЕРЕ прави индивидуална регистрация на УЧАСТНИКА, като изпраща по имейл необходимите за достъп до съответната секция в сайта потребителско име и парола.

  4. Достъпът до лекциите е осигуряван посредством направена от АКЕНЕРЕ регистрация, изпратена по официален имейл на записан за съответен семинар УЧАСТНИК. Записването за семинарите става независимо от сайта, като УЧАСТНИКЪТ поиска информация с условията за записване за всеки отделен семинар по имейл – akenere@gmail.com.

  5. Достъпът и участието в семинарите се осъществяват изцяло дистанционно.

  6. Качените в сайта видеа са с високо качество и могат да бъдат достъпни при стабилна връзка с Интернет.

IІ. ДАННИ ЗА АКЕНЕРЕ 1. „АКЕНЕРЕ“ ООД, Булстат BG 205228419, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. "Райко Алексиев" No 40, бл. 215, ап. 2, представлявано от ЯНА ЕМИЛОВА АРАБАДЖИЕВА, в качеството й на управител, наричано по-долу за краткост АКЕНЕРЕ.

Чл. 2. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

Haимeнoвaниe нa Дocтaвчиĸa: “АКЕНЕРЕ” ООД Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: Бългapия, гp. Coфия, 1113 ж.к. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40 бл. 215 (ап 2, партер) Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: Бългapия, гp. Coфия, 1113 ж.к. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40 бл. 215 (ап 2, партер) Дaнни зa ĸopecпoндeнция: Бългapия, гp. Coфия, 1113 ж.к. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40 бл. 215 (ап 2, партер), тeлeфoн 0895 713 112; 0895 713 222 Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи: Булстат 205228419

Haдзopни opгaни: (1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни Aдpec: гp. Coфия, yл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2, тeл.: (02) 940 20 46 фaĸc: (02) 940 36 40 Еmаіl: kzld@gоvеrnmеnt.bg, kzld@срdр.bg Уeб caйт: www.срdр.bg (2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл."Cлaвeйĸoв" №4A, eт.3, 4 и 6, тeл.: 02 / 980 25 24 фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22 Уeб caйт: www.kzр.bg Peгиcтpaция пo Зaĸoнa зa дaнъĸ въpxy дoбaвeнaтa cтoйнocт № ВG 205228419

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Сайтът akenere.com представлява платформа за поместване на специализирани семинари, които са достъпни след записване и заплащане на обявена от АКЕНЕРЕ такса за участие за всеки отделен семинар. Обучението е на дистанционен пренцип.

(1) УЧАСТНИКЪТ има възможността да се запише за следните специализирани семинари: 1.1. „Таро – ключ към магическата структура на Вселената и човека“, достъпен от секция „Семинари“, разпределен в две секции съответно по 15 лекции, общо 30 лекции; Второ ниво на семинар „Таро“: практическо приложение на херметичното познание за „Книгата на Тот“, I част – „Гадаене с Големите и Малките Аркани; системи за опознаване на знаците на Вселената“ – 6 лекции: 1.2. „Аритмософията – науката за числата Богове“, достъпен в същата секция и разпределен в две секции съответно по 11 и по 10 лекции, общо 21 лекции. 1.3. Система от специализирани семинари „Акенере Център“, разпределена в сайта на три нива, като понастоящем са възможни записвания за първо ниво – 50 лекции и за второ ниво – 40 лекции. 1.3.1. УЧАСТНИКЪТ има възможност да се запише и за едно ниво система от специализирани семинари – секция „Акенере Център“ първо ниво, състоящо се от 50 /петдесет/ лекции, разпределени в система от 5 /пет/ специализирани семинара на теми: окултизъм, херметизъм и символизъм, с период на достъп за 1 /една/ година. и впоследствие за второ ниво – сектор „Акенере Център“ второ ниво, състоящо се от 40 /петдесет/ лекции, разпределени в система от 4 /четири/ специализирани семинара на теми: символизъм, алхимия, астрология, херметизъм, с период на достъп за 1 /една/ година. 1.3.2. Семинарите са разпределени в 3 /три/ нива според степента на сложност на обучението. Настоящият договор се отнася за УЧАСТНИК, продължил обучението си след първо ниво – записан във второ ниво. 1.3.3. Записването на УЧАСТНИКА във второ ниво не го задължава да вземе участие в последното, трето ниво. УЧАСТНИКЪТ следва да получи бланка с условията и темите за второ ниво и последният по свое усмотрение може да прецени дали да се запише за него, когато АКЕНЕРЕ обяви такава възможност.

(2) Горепосочените три отделни семинара са всички провеждани от АКЕНЕРЕ лекции понастоящем, като достъп до тях имате в сайта, обучението е на дистанционен принцип. Лекциите могат да бъдат гледани от участниците по всяко удобно за тях време, в рамките на посочения в договора при записване период на обучение, и стига да имат надеждна връзка с Интернет.

(3) Записването за всеки от семинарите е поотделно и важи само за съответния семинар. След записване, АКЕНЕРЕ предоставя достъп на УЧАСНИКА до съответната секция на семинар в сайта.

(4) Достъпът и участието в семинарите се осъществяват изцяло дистанционно. Записването е възможно по всяко време или след като АКЕНЕРЕ обяви възможности за записване за нови групи, след като УЧАСТНИКЪТ се свърже с АКЕНЕРЕ за предоставяне на условията за записване.

(5) При записване за всеки от семинарите УЧАСТНИКЪТ получава достъп до групите във Facebook, където АКЕНЕРЕ публикува важна информация, свързана с организацията на семинарите и допълнителни материали.

(6) В началната страница на сайта akenere.com са качени видеа с пояснение за всяка от посочените системи от лекции: https://akenere.com/bg/ 6.1 Самите видеа са правени при записване за първоначалните групи, тъй като при започването на всеки семинар сформираме група дистанционно обучение, но понастоящем записването е вече възможно по всяко време – няма срокове. След като се е запознал с тематиката на съответен семинар и при желание да се запише, УЧАСНИКЪТ следва да се свърже с АКЕНЕРЕ по някои от имейл, за да получи условията за записване.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПОЛЗАВНЕ НА ПЛАТФОРМАТА. ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПИСВАНЕ. ДОКУМЕНТИ

Чл. 2. Процедура за записване на нов участник при плащане на таксата по банков път: 1.1. След направена заявка за записване, УЧАСТНИКЪТ получава на личния си имейл проформа-фактура за съответната такса с посочени на нея детайли на фирмата. 1.2. След като извърши превода на сумата, в рамките на 2 работни дни, УЧАСТНИКЪТ получава имейл от АКЕНЕРЕ с оригинална фактура за направения превод, настоящия договор и бланка за защита на личните данни. 1.3. В имейла на УЧАСТНИКА се предоставят и упътвания за достъп в сайта, като получава индивидуални парола и потребителско име за достъп до съответния семинар в сайта и покана за участие в групата на „Акенере Център“ в социалната медия Facebook. Потребителското име и паролата са индивидуални, важат само за един записан участник. 1.4. АКЕНЕРЕ се задължава да информира УЧАСТНИКА предварително за сроковете за следващите вноски за останалите семинари от първо ниво през годината.

Чл. 3. Процедура за записване на нов участник при плащане на таксата в брой в приемната на Клуб на книгата АБАГАР в София: 3.1. УЧАСТНИКЪТ подписва на място настоящия договор и попълва и подписва бланката за защита на личните данни. 3.2. След заплащане на сумата за участие, получава оригинална фактура за направената вноска. 3.3. След това в рамките на 1 работен ден получава по имейл данните за достъп до съответната секция в сайта – парола и потребителско име.

Чл. 4. Процедура за записване на участници, които вече са записани в други семинари в сайта: 4.1. От УЧАСТНИКА отново се изискват горепосочените документи. 4.2. Потребителското име и паролата за достъп до сайта на УЧАСТНИКА се запазват същите, като му се изпращат отново по имейл за справка и се добавя достъп до сектора „Акенере Център – I-во ниво“ в сайта за първи семинар. 4.3. Като бонус при записването за първо ниво на система от специализирани семинари „Акенере Център“ е удължен достъпът на УЧАСТНИКА до други семинари в сайта, за които се е записал, а именно: „Таро – ключ към магическата структура на Вселената и човека“ и „Аритмософията – науката за числата Богове“, за които са записани в предходен на сключването на настоящия договор период.

III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл. 5. Договорът влиза в сила след заплащане на сумата за участие от УЧАСТНИКА и изпращането на подписания договор на АКЕНЕРЕ. Чл. 6. Договорът се счита за сключен за предварително определен в условията за записване срок, след което автоматично се прекратява.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) УЧАСТНИКЪТ следва да заплати на АКЕНЕРЕ предварително обявена в условията за записване такса за записване за съответен семинар/и. Условията са изпратени на УЧАСТНИКА по имейл или при обаждане по телефон.

(2) УЧАСТНИКЪТ може да заплати изцяло по посочена банкова сметка в предварително изпратена от АКЕНЕРЕ по имейл проформа-фактура, издавана индивидуално на УЧАСТНИКА за всяка отделна вноска. Горепосоченият документ служи като основание за банковия превод на сумата за съответната вноска. УЧАСТНИКЪТ няма право да прави вноска по банков път, без да е получил предварително документ от АКЕНЕРЕ като основание за превода на сумата. (9) При плащане по банков път когато направеният превод е отразен в банковата сметка, УЧАСТНИКЪТ получава по личния си имейл оригиналната фактура, както и два документа, които следва да попълни и изпрати обратно с подпис и дата на всяка страница: настоящия договор с описание на условията за участие и декларация за защита на личните данни.

VI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИТЕ НА САЙТА Чл. 9. (1) Лекциите са записани, намират на сайта www.akenere.com и могат да бъдат гледани изцяло и единствено дистанционно в рамките на обозначен в условията на всеки отделен семинар и посочен в договора при записване период. (2) При заплащане на обявените такси АКЕНЕРЕ се задължава да осигури безпроблемен достъп до лекциите от съответната секция в сайта, осъществен чрез предоставяне на потребителско име и парола или добавяне на достъп към съответните сектори на участници, които вече имат направена регистрация в сайта www.akenere.com.

VII. БОНУСИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ Чл. 10. Участниците получават следните бонуси:  Пълен достъп до лекциите от семинарите, за които участникът е записан, по време на определения в договора при записване период на обучение за съответен семинар.  Отстъпка от книгите на издателства „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ и „МИРИАМ“, предлагани в сайта и в приемната на Клуб на книгата АБАГАР. Предлаганите от двете издателства книги са отделна система от сайта-платформа akenere.com и могат да бъдат поръчвани посредством търговския сайт www.clubabagar.com или в приемната на Клуба с адрес София, жк Изток, ул. Райко Алексиев №40, бл. 215, ап. 2, като участниците в семинари получават отстъпка към книгите, посочена като процент в договора при записване за съответен семинар;  Възможност за задаване на въпроси и водене на дискусии с останалите участници в създадената група във Facebook. При възникнали въпроси относно лекциите участниците имат възможност да пишат в групата във Facebook или да се свържат директно с Мария Арабаджиева, възможно на лично съобщение в Messenger или по имейл;  Предоставяне на библиография – за сайтове с книги; самите книги; материали и илюстрации;

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЕНЕРЕ

Чл. 11. АКЕНЕРЕ има право: 1. да получи заплащането на дължимата такса в размера, по начина и в срока, установени с настоящия договор. 2. да изисква от УЧАСТНИКА лични данни, необходими с оглед предмета на определените условия.

Чл. 12. АКЕНЕРЕ е длъжен: 1. да предостави на УЧАСТНИК необходимата информация относно сключването и изпълнението на определените условия. 2. да инструктира УЧАСТНИКА относно същността и характера на обучението. 3. да осигури на УЧАСТНИКА платформата във връзка с провеждане на обучението. 4. да се въздържа от действия, които биха попречили за осъществяването на целта на настоящия договор.

IX.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА

Чл.13. УЧАСТНИКЪТ има право: 1. да получи необходимата информация относно провеждането на обучението.

Чл.14. УЧАСТНИКЪТ е длъжен: 1. да заплати дължимата такса в размера, по начина и в срока, установени с настоящия договор.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Сключеният при записване за определен семинар договор се прекратява с изтичане на срока на обучение по чл. 4 от въпросния Договор. (2) При едностранно прекратяване от страна на УЧАСТНИКА и отказ от участие в семинара, след като вече е заявено участие и е заплатена таксата, последната не се възстановява. (3) В случай, че УЧАСТНИКЪТ не заплати някоя от следващите разсрочени вноски по чл. 7, ал. 2, АКЕНЕРЕ има правото едностранно да прекрати договора като не дължи на УЧАСТНИКА възстановяване на авансовата такса и платените до този момент семинари.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Чл. 16. Разработените лецкии са обект на авторско право на лицето Мария Арабаджиева и единствено последната има правото да се разпорежда с тях. Чл. 17. Разпространението и/или записването на лекциите на странични носители без съгласието на лектора е забранено. Продаването, препродаването, заемането, пускането в обръщение и ползването на лекциите от описаните в договора семинари по друг начин, освен по определения в условията на настоящия договор, и разрешение на лектора и на управителя на фирмата, е забранено. Чл. 18. Публикуването, споделянето, разпространението и/или записването на странични носители на материалите, текстовете и илюстрациите, прикачени към лекциите в сайта без съгласието на лектора, е забранено. Чл. 19. Ползването на предоставените данни за достъп (парола и потребителско име) до съответните сектори в сайта www.akenere.com от повече от един записан и заплатил участието си потребител е забранено. Чл. 20. Неспазването на гореизброеното влече нарушителя към отговорност съгласно разпоредбите на Закона за авторското и сродните му права. Чл. 21. За целите на настоящия договор АКЕНЕРЕ може да изисква от УЧАСТНИКА предоставянето на информация, съдържаща лични данни. Чл. 22. АКЕНЕРЕ гарантира, че ползва личните данни на УЧАСТНИКА единствено и само за предоставяне на необходимите за внасяне на таксата документи, на данни за достъп до сайта и за информация във връзка с провежданите лекции – необходими за пълноценно участие в семинара.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 23. За неуредени в договора при записване за съответен семинар въпроси се прилага действащото законодателство на Република България. АКЕНЕРЕ е представляван от адвокатско дружество „Рашев и партньори“ – адв. АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ РАШЕВ, член на САК, и адв. ДАНИЕЛА ИВАЙЛОВА ПЕТКОВА, член на САК, със служебен адрес: гр. София, п.к. 1463, бул. „Витоша" № 146, вх. Б, ет. 6,

Чл. 24. За контакти: АКЕНЕРЕ E-mail: akenere@gmail.com, форма за контакти в сайта akenere.com Телефон: 0895713112; Приемна на Клуб на книгата АБАГАР: 1113 ж.к. Изток, София ул. „Райко Алексиев“ 40 бл. 215, ап 2 Страници във Facebook: Клуб на книгата АБАГАР, Акенере Център

За АКЕНЕРЕ:
Управител: Яна Емилова Арабаджиева