Клиентска област Вход
Меню

ТАРО - ІІ ниво - ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХЕРМЕТИЧНОТО ПОЗНАНИЕ ЗА "КНИГАТА НА ТОТ" - Част ІI

Система на Второ ниво, 2 част – модели на метафизично познание на Арканите от "Книгата на Тот", съответстващи на духовния план – „съзерцателно ниво“ – придобиване на достатъчно познания в полето на херметизма, за придобиване на умения за разчитане на знаците – боравене с енергията на Големите аркани и модели на комбинативното им прилагане.

Лекция 1 - "Работа с Енергията на Големите Аркани : Пътят на промяната чрез Самовглъбяване"

„ГОЛЕМИТЕ АРКАНИ - 22 канали на Дървото на Сефирот; Самовглъбяване с Аркана 0 и Аркана 18"

още ...

Лекция 2- "Работа с Енергията на Големите Аркани : Аркана 17/Звездата и Аркана 16/Домът на Бога"

„Самовглъбяване с Аркана 17/Звездата и Аркана 16/Домът на Бога"

още ...

Лекция 3 - "Работа с Енергията на Големите Аркани : Аркана 14/Умереността и Аркана 11/Справедливостта"

„Самовглъбяване с Аркана 14/Умереността и Аркана 11/Справедливостта (Система Райдър-Уайт)"

още ...

Лекция 4 - "Работа с Енергията на Големите Аркани : Аркана 10/Колелото на Съдбата и Аркана 9/Отшелникът"

„Самовглъбяване с Аркана 10/Колелото на Съдбата и Аркана 9/Отшелникът"

още ...

Лекция 5 - "Работа с Енергията на Големите Аркани : Аркана 8/11 Силата и Аркана 7/Колесницата"

„Самовглъбяване с Аркана 8/11 Силата и Аркана 7/Колесницата"

още ...

Лекция 6 - "Работа с Енергията на Големите Аркани : Аркана 6/ Влюбеният и Аркана 3/Императрицата"

„Самовглъбяване с Аркана 6/ Влюбеният и Аркана 3/Императрицата"

още ...