Клиентска област Вход
Меню

Лекции /стационарни/ Семинар „КОНСТАНТИНОПОЛ – ВЕКОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕННИС “

Специализиран семинар „КОНСТАНТИНОПОЛ – ВЕКОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕННИС “

Семинар от цикъла "МИТО-СИМВОЛИЧЕН ХЕРМЕТИЗЪМ"

още ...

Лекция I - "Херметичен поглед към историята - алтернативно осъзнаване на Причинността и Следствията"

Част I - "Древната история на Константинопол - Византиум, градът на Визант" Част II - "Основаването на Константинопол - Константин Велики, знакът Лабарум и истината за императорите на Византийската империя"

още ...

Лекция II - "Преоткриването на Гроба Господен и Четвъртият кръстоносен поход "

Част I - "Царица Елена, майка на Константин и легендите за откриването на Христовите реликви" Част II - "Четвъртият кръстоносен поход и похищаването на Христовите реликви от Константинопол"

още ...

Лекция III - "Магнаурската школа - център на Философия переннис"

Част I - "Големият дворец на Константинопол и церемониалната зала Магнаура, седалище на Магнаурската школа" Част II - "Принципите на Философия переннис, Седемте либерални изкуства; Тривиум и Квадривиум"

още ...

Лекция IV - "Херметичният символизъм на историческия център на Константинопол"

Част I - "Обелискът на Теодосий, Хиподрумът, Змийската колона, Музей на мозайките" Част II - "Синята джамия Султан Ахмед и древната светиня - базиликата Хагия София"

още ...

Лекция V - "Ислямът и Константинопол"

Част I - "Падането на Константинопол, 1453 година" Част II - "Исмаилизъм - езотеричният ислям" Част III - "Константинопол - посветителска школа и до нашите времена"

още ...