Клиентска област Вход
Меню

«РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»

Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»

Лектор Мария Арабаджиева

35 лекции разпределени в 5 сектора: 1 сектор – Митология на Севера – 8 лекции 2 сектор – Първи Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции 3 сектор – Втори Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции 4 сектор – Трети Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции 5 сектор – Работа с руните за развитие на съзнанието – 3 лекции

Срок на провеждане/записване на лекциите 9 месеца / два месеца за лекциите от всеки сектор/ 15.09.2022 – 15.06.2023

Лекциите ще бъдат изцяло дистанционно записани и достъпни за гледане /след записване/ на сайта-платформа www.akenere.com

МИТОЛОГИЯ НА СЕВЕРА

1 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието» – 8 лекции

още ...

ПЪРВИ АТТ НА СТАРИЯ ФУТАРК

2 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»: Първи Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции

още ...

„КАК ДА ОБЩУВАМЕ С РУНИТЕ – на феноменално и ноуменално ниво? Ниво Първи Атт“

приложни 8 лекции към 2 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»: Първи Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции

още ...

ВТОРИ АТТ НА СТАРИЯ ФУТАРК

3 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»: Втори Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции

още ...

ТРЕТИ АТТ НА СТАРИЯ ФУТАРК

4 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»: Трети Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции

още ...

Работа с руните за развитие на съзнанието

5 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието» – 3 лекции

още ...