Клиентска област Вход
Меню

РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието

Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»

Лектор Мария Арабаджиева

35 лекции разпределени в 5 сектора: 1 сектор – Митология на Севера – 8 лекции 2 сектор – Първи Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции 3 сектор – Втори Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции 4 сектор – Трети Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции 5 сектор – Работа с руните за развитие на съзнанието – 3 лекции

Срок на провеждане/записване на лекциите 9 месеца / два месеца за лекциите от всеки сектор/ 15.09.2022 – 15.06.2023

Лекциите ще бъдат изцяло дистанционно записани и достъпни за гледане /след записване/ на сайта-платформа www.akenere.com

МИТОЛОГИЯ НА СЕВЕРА

1 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието» – 8 лекции

още ...

ПЪРВИ АТТ НА СТАРИЯ ФУТАРК

2 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»: Първи Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции

още ...

КАК ДА ОБЩУВАМЕ С РУНИТЕ – на феноменално и ноуменално ниво? Ниво ПЪРВИ АТТ

3 сектор на Семинар "РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието ПРИЛОЖНИ 8 лекции към 2 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»: ПЪРВИ АТТ НА СТАРИЯ ФУТАРК, 8 руни – 8 лекции

още ...

ВТОРИ АТТ НА СТАРИЯ ФУТАРК

4 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»: Втори Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции

още ...

КАК ДА ОБЩУВАМЕ С РУНИТЕ – на феноменално и ноуменално ниво?- Ниво ВТОРИ АТТ

5 сектор на Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»: приложни 8 лекции към 4 сектор ВТОРИ АТТ НА СТАРИЯ ФУТАРК, 8 руни – 8 лекции

още ...

ТРЕТИ АТТ НА СТАРИЯ ФУТАРК

6 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»: Трети Ат на Стария Футарк, 8 руни – 8 лекции

още ...

КАК ДА ОБЩУВАМЕ С РУНИТЕ – на феноменално и ноуменално ниво? - Ниво ТРЕТИ АТТ

7 сектор на Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието»: приложни 8 лекции към 6 сектор ТРЕТИ АТТ НА СТАРИЯ ФУТАРК, 8 руни – 8 лекции

още ...

КАК ДА РАБОТИМ С РУНИТЕ - ОБЩИ ПОЯСНЕНИЯ"

8 сектор от Семинар «РУНИТЕ - хиперборейската система за развитие на съзнанието» – 3 лекции

още ...