Клиентска област Вход
Меню

ОКТОМВРИЙСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2022 - КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и СЕМИНАРИ АКЕНЕРЕ

28.10. 2022 – петък, 19.00 ч. „ПИТАГОРЕЙСКОТО УЧЕНИЕ: Питагорейската доктрина за ритъма на Космоса и Човека“

29.10. 2022 – събота, 19.00 ч. "Апокрифните КНИГИ НА ЕНОХ; КНИГА НА ГИГАНТИТЕ от Ръкописите от Мъртво море ; НЕФИЛИМИТЕ - кои са те?"

„ПИТАГОРЕЙСКОТО УЧЕНИЕ: Питагорейската доктрина за ритъма на Космоса и Човека“

още ...

"Апокрифните КНИГИ НА ЕНОХ; КНИГА НА ГИГАНТИТЕ от Ръкописите от Мъртво море; НЕФИЛИМИТЕ - кои са те?"

още ...