Клиентска област Вход
Меню

МИТОЛОГИЯ НА СЕВЕРА

„ХИПЕРБОРЕЯ - РОДИНАТА НА БЯЛАТА РАСА; ЛЕГЕНДИ, МИТОВЕ, ФАКТИ“

още ...

„РУНИТЕ - ТАЙНСТВЕНИЯТ ЕЗИК НА ХИПЕРБОРЕЯ“ Част I

още ...

Лекция 01 - "ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКА МИТОЛОГИЯ: ВЪВЕЖДАНЕ В МИТОЛОГИЯТА НА СЕВЕРА" - Част I

"ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКА МИТОЛОГИЯ: ВЪВЕЖДАНЕ В МИТОЛОГИЯТА НА СЕВЕРА" - Част I "ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКА МИТОЛОГИЯ: ВЪВЕЖДАНЕ В МИТОЛОГИЯТА НА СЕВЕРА" - Част II

още ...

Лекция 02 - "КОСМОГОНИЯ НА МИТОЛОГИЯТА НА СЕВЕРА"

Част I - КОСМОГОНИЯ НА МИТОЛОГИЯТА НА СЕВЕРА - общо описание; съставни елементи; Част II - КОСМОГОНИЯТА НА СЕВЕРА - ИГДРАЗИЛ, АСГАРД, ВАНАХЕЙМ, ЙОТУНХЕЙМ, УТГАРД

още ...

Лекция 03 - "КОСМОГОНИЯ НА СЕВЕРА: продължение"

Част I - КОСМОГОНИЯТА НА СЕВЕРА - Алвхейм, Мидгард, Муспелхейм, Нифлхейм, Сварталфахейм, Хелхейм, Гинунгагап; Част II - СВЕТОВНОТО ДЪРВО ИГДРАЗИЛ И ТАЙНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА

още ...

Лекция 04 - "ИЗВОРИ ЗА МИТОЛОГИЯТА НА СЕВЕРА"

Част I - "СТАРАТА ЕДДА" - история, композиция и значение на свещения древен епос на ариите; Част II - "МЛАДАТА ЕДДА" на Снорри Стурлусон; "Германия" на Тацит; "Gesta danorum" на Саксон Граматик

още ...

Лекция 05 - "РЕАЛНИЯТ И МИТОЛОГИЧЕСКИ СВЯТ: ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ; КОСМИЧЕСКАТА ЖЕРТВА"

Част I - "Светът на Севера и неговите жители" - според Тацит, Плиний Стари, Страбон, Гай Ю. Цезар и др. римски историци; Част II - "Светът на Севера и неговите жители; космическата жертва" - според "Видение на Гюлви" на "Младата Едда"

още ...

Лекция 06 - "ТЕОГОНИЯ НА СЕВЕРА: ПАНТЕОНЪТ НА СЕВЕРНИТЕ БОГОВЕ"

Част I - "Боговете от пантеона на Асите: ОДИН и ТОР"; Част II - "Боговете от пантеона на Асите"

още ...

Лекция 07 - "ПАНТЕОНЪТ НА СЕВЕРНИТЕ БОГОВЕ: АСИ и ВАНИ; Жриците на Провидението"

Част I - "Боговете Аси и Вани: първата война между боговете "; Част II - "Жриците на Провидението: вьолви; норни и варкирии"

още ...

Лекция 08 - "ТРИИЗМЕРНАТА ТЕОЛОГИЯ НА СЕВЕРА; ЛЕГЕНДАТА ЗА ПОЯВАТА НА РУНИТЕ"

Част I - "Триизмерната теология на Севера "; Част II - "Рагнарьок - Залезът на боговете - последната битка"; Част III - "Легендата за появата на Руните"

още ...

Дискусия към семинар "Митология на Севера"

още ...