Клиентска област Вход
Меню

МАРТЕНСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2022 - КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и СЕМИНАРИ АКЕНЕРЕ

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и СЕМИНАРИ АКЕНЕРЕ МАРТЕНСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2022 от цикъла „КОРЕНИ НА ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ”: 26-27 март 2022 - 2 лекции лектор Мария Арабаджиева

26.03.2022 – събота, 16.00 ч.- „ХИПЕРБОРЕЯ - РОДИНАТА НА БЯЛАТА РАСА; ЛЕГЕНДИ, МИТОВЕ, ФАКТИ“

27.03.2022 – неделя, 16.00 ч.- „РУНИТЕ - ТАЙНСТВЕНИЯТ ЕЗИК НА ХИПЕРБОРЕЯ“

clubabagar@gmail.com clubabagar@yahoo.com www.clubabagar.com www.akenere.com

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: e-mail: clubabagar@gmail.com clubabagar@yahoo.com

„ХИПЕРБОРЕЯ - РОДИНАТА НА БЯЛАТА РАСА; ЛЕГЕНДИ, МИТОВЕ, ФАКТИ“

Лекция 1/ МАРТЕНСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2022 - 26.03.2022

още ...

„РУНИТЕ - ТАЙНСТВЕНИЯТ ЕЗИК НА ХИПЕРБОРЕЯ“

Лекция 2/ МАРТЕНСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2022 - 27.03.2022

още ...