Клиентска област Вход
Меню

ЛЕКЦИОННИ ФОРУМИ

ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ - КЛУБ АБАГАР - 09-11.12.2020

I част - 9-11.12.2020 - 3 лекции

още ...

ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ - КЛУБ АБАГАР - 16-18.12.2020

II част - 16-18.12.2020 - 3 лекции

още ...

НОЕМВРИЙСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2021 - КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и СЕМИНАРИ АКЕНЕРЕ

26-28.11.2021 - 3 лекции

още ...

ЯНУАРСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2022 - КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и СЕМИНАРИ АКЕНЕРЕ

29-30.01.2022 - 2 лекции в изследване на „ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕННИС И СИМПТОМИТЕ НА ПРОМЯНАТА“

още ...

МАРТЕНСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2022 - КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и СЕМИНАРИ АКЕНЕРЕ

26-27 март 2022 - 2 лекции в изследване на „ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕННИС И СИМПТОМИТЕ НА ПРОМЯНАТА“

още ...

МАЙСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2022 - КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и СЕМИНАРИ АКЕНЕРЕ

28-29 май 2022 -2 лекции в изследване на „ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕННИС И СИМПТОМИТЕ НА ПРОМЯНАТА“ лектор Мария Арабаджиева

още ...

ОКТОМВРИЙСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2022 - КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и СЕМИНАРИ АКЕНЕРЕ

28-29 октомври 2022 -2 лекции в изследване на „ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕННИС - ХЕРМЕТИЧНОТО УЧЕНИЕ“ лектор Мария Арабаджиева

още ...

ДЕКЕМВРИЙСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2022 - КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и СЕМИНАРИ АКЕНЕРЕ

9-10 декември 2022 2 лекции в изследване на „ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕННИС“

още ...

ОКТОМВРИЙСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2023 - КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и СЕМИНАРИ АКЕНЕРЕ

ОКТОМВРИЙСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2023 от цикъла „КОРЕНИ НА ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ”: 30-31 октомври 2023

още ...

ДЕКЕМВРИЙСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2023

ДЕКЕМВРИЙСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ 2023 от цикъла „КОРЕНИ НА ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ”: 15-16 декември 2023

още ...