Клиентска област Вход
Меню

КАК ДА РАБОТИМ С РУНИТЕ - ОБЩИ ПОЯСНЕНИЯ"

ЛЕКЦИЯ № 57 – „ГАДАЕНЕ С РУНИ: МЕТОДИ ЗА ГАДАЕНЕ"

Подготовка на руните - начини и материали за изработване на руните; Езотеричното колело на Стария Футарк

още ...

ЛЕКЦИЯ 58 – „РУНИЧЕСКИ ФОРМУЛИ – РУНОГРАМИ – ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ"

История, значение, предназначение и начин на прилагане на РУНОГРАМИ

още ...

ЛЕКЦИЯ 59 – „РУНОГРАМИ - 2 И 3 АТТ; РУНИЧЕСКА МАТРИЦА; руни и дати на раждане; символизъм на дърветата"

Амулети с руни /изработка от дърво и камъни – символизъм на дърветата и минералите

още ...