Клиентска област Вход
Меню

ІV Семинар - "СИМВОЛИЗМЪТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ (СТИХИИТЕ)"

"ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА - ВЪВЕДЕНИЕ В ХЕРМЕТИЧНАТА СЪЩНОСТ НА СИМВОЛИЗМА; ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИЗМА - ВСЕЛЕНСКИ ЕЗИК ; СИМВОЛИЗМЪТ КАТО ИЗРАЗ НА ГНОЗИСА; СИМВОЛИТЕ - ПРЕТВОРЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ХЕРМЕТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ; СИМВОЛИЗМЪТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ (СТИХИИТЕ) - ОСНОВА НА ХЕРМЕТИЧНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА СИМВОЛИЗМА"

Лекция 37 "Основи на символизма - въведение в херметичната същност на символизма"

"ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА - ВЪВЕДЕНИЕ В ХЕРМЕТИЧНАТА СЪЩНОСТ НА СИМВОЛИЗМА; ЧАСТ І - ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИЗМА - ВСЕЛЕНСКИ ЕЗИК ; ЧАСТ ІІ - СИМВОЛИЗМЪТ КАТО ИЗРАЗ НА ГНОЗИСА; ЧАСТ ІІІ - СИМВОЛИТЕ - ПРЕТВОРЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ХЕРМЕТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ"

още ...

Лекция 38 "Основи на символизма на Елементите/Стихиите" - Част І

"Елементите - първични принципи на Сътворението, архетипни образи на Познанието; Четирите елементи - основата на проявата на материалната интуиция; Елементите - израз на четворната проява на Вселенската сила"

още ...

Лекция 39 "Основи на символизма на Елементите/Стихиите" - Част ІІ

Елементите - информация и връзка между Ноуменалния и Феноменалния свят; Осъзнаване на Елементите като енергийни същности; Елементите - система за осъзнаване и търсене на Гнозиса; Идеята за божествената Вселена - изразена чрез същността на Елементите"

още ...

Лекция 40 "Символизъм на елемента Огън"

още ...

Лекция 41 "Символизъм на елемента Вода"

още ...

Лекция 42 "Символизъм на елементите Въздух и Земя"

още ...

Лекция 43 "Основи на Херметичната наука за влиянието на Елементите върху Човека"

"ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ТЯЛО"

още ...

Лекция 44 "Влияние на Елементите върху Тялото"

Част І - Храната и влиянието на елементите в нея; хранителен режим; Част ІІ - Алкално-киселинен баланс на тялото. Аскезата

още ...

Лекция 45 "Влияние на Елементите върху Душата"

Част І - Астралният или етеричен план; Душата или астралното тяло; Връзката на Елементите с енергийните центрове на Астралното тяло; Част ІІ - Видове човешки темпераменти и връзката им с Елементите; Херметично изследване на Душата;

още ...

Лекция 46 "Влияние на Елементите върху Духа"

Част І - Мисловният (ментален) план; Духът (мисловното тяло или духовното Аз) проявен чрез Елементите; Част ІІ - Духовното тяло и неговите прояви: Воля, Интелект, Жизненост, Съзнание

още ...

Лекция 47 "Елементите и Седемте смъртни грехове"

Част І - Седемте смъртни грехове в енциклопедично обяснение: Алчност (Avaritia), Мързел (Acedia ), Разврат (Luxuria), Лакомия (Gula), Завист (Superbia), Горделивост ( Vanagloria ), Гняв (Irа ); Част ІІ - Херметично тълкуване на Седемте смъртни грехове

още ...

Лекция 48 "Елементите и Седемте божествени добродетели"

Част І - Седемте божествени добродетели в енциклопедично обяснение: Благоразумие (Prudentia), Сила (Fortitudo), Справедливост (Justitia), Умереност (Temperantia), Вяра (Fides), Надежда (Spes), Милосърдие (Caritas); Част ІІ - Херметично тълкуване

още ...

Лекция 50 - "Херметична и алхимична интерпретация на Митологията. За Алегориите и символите, кодирани в митологията. Легендата за Златното руно и Аргонавтите"

"Херметична и алхимична интерпретация на Митологията. За Алегориите, които изразяват Алхимичното изкуство. Легендата за Златното руно и Аргонавтите" - Лекция 50 от "Акенере център", І ниво - 15-25.09.2019

още ...