Клиентска област Вход

ІV Семестър - "ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА" 1 част

"ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА - ВЪВЕДЕНИЕ В ХЕРМЕТИЧНАТА СЪЩНОСТ НА СИМВОЛИЗМА; ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИЗМА - ВСЕЛЕНСКИ ЕЗИК ; СИМВОЛИЗМЪТ КАТО ИЗРАЗ НА ГНОЗИСА; СИМВОЛИТЕ - ПРЕТВОРЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ХЕРМЕТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ; СИМВОЛИЗМЪТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ (СТИХИИТЕ) - ОСНОВА НА ХЕРМЕТИЧНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА СИМВОЛИЗМА"

Лекция 37 "Основи на символизма - въведение в херметичната същност на символизма"

"ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА - ВЪВЕДЕНИЕ В ХЕРМЕТИЧНАТА СЪЩНОСТ НА СИМВОЛИЗМА; ЧАСТ І - ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИЗМА - ВСЕЛЕНСКИ ЕЗИК ; ЧАСТ ІІ - СИМВОЛИЗМЪТ КАТО ИЗРАЗ НА ГНОЗИСА; ЧАСТ ІІІ - СИМВОЛИТЕ - ПРЕТВОРЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ХЕРМЕТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ"

още ...

Лекция 38 "Основи на символизма на Елементите/Стихиите" - Част І

"Елементите - първични принципи на Сътворението, архетипни образи на Познанието; Четирите елементи - основата на проявата на материалната интуиция; Елементите - израз на четворната проява на Вселенската сила"

още ...

Лекция 39 "Основи на символизма на Елементите/Стихиите" - Част ІІ

Елементите - информация и връзка между Ноуменалния и Феноменалния свят; Осъзнаване на Елементите като енергийни същности; Елементите - система за осъзнаване и търсене на Гнозиса; Идеята за божествената Вселена - изразена чрез същността на Елементите"

още ...

Лекция 40 "Символизъм на елемента Огън"

още ...

Лекция 41 "Символизъм на елемента Вода"

още ...

Лекция 42 "Символизъм на елементите Въздух и Земя"

още ...

Лекция 43 "Основи на Херметичната наука за влиянието на Елементите върху Човека"

"ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ТЯЛО"

още ...

Лекция 44 "Влияние на Елементите върху Тялото"

Част І - Храната и влиянието на елементите в нея; хранителен режим; Част ІІ - Алкално-киселинен баланс на тялото. Аскезата

още ...