Клиентска област Вход
Меню

ІV. "АРИТМОСОФИЯ - НАУКАТА ЗА ЧИСЛАТА БОГОВЕ" Част ІI

Лекция 12 - "ШЕСТИЦАТА (Хексадата): Красотата; Кармата; Съдбата; Справедливостта"

Част І - "Аритмософски анализ на Шестицата" - първа част; Част ІІ - "Аритмософски анализ на Шестицата" - втора част; Част ІІІ - "Символично тълкуване на Шестицата"

още ...

Лекция 13 - "СЕДМИЦАТА (Хептадата): Прогресивните градации; Еволюцията"

Част І - "Аритмософски анализ на Седмицата" - първа част; Част ІІ - "Аритмософски анализ на Седмицата" - втора част; Част ІІІ - "Символично тълкуване на Седмицата"

още ...

Лекция 14 - "ОСМИЦАТА (Огдоадата): Божествеността; Кармичното освобождаване; Нирвана"

Част І - "Аритмософски анализ на Осмицата" - първа част; Част ІІ - "Аритмософски анализ на Осмицата" - втора част; Част ІІІ - "Символично тълкуване на Осмицата"

още ...

Лекция 15 - "ДЕВЯТКА (Енеада): Финална реинтеграция; Космическа солидарност; Изкупление"

Част І - "Аритмософски анализ на Девятката" - част І; Част ІІ - "Аритмософски анализ на Девятката" - част ІІ; Част ІІІ - "Аритмософско и символично тълкуване на Девятката"

още ...

Лекция 16 - "ДЕСЯТКА (Декада): Синтетичната Единица, Вселената, Божествените аспекти"

Част І - "Десятката и Нулата" Част ІІ - "Аритмософско и символично тълкуване на Десятката"

още ...