Клиентска област Вход
Меню

ІІІ Семинар - "ОСНОВИ НА ХЕРМЕТИЗМА" Част II

Лекция 25 "Трети херметичен принцип: Принцип на вибрацията"

Лекция 25 "Принцип на вибрацията: Вечното движение във Вселената; нищо не е неподвижно; всичко се движи; всичко вибрира. Вибрационно излъчване; "вибрационно заразяване". Методи за настройка на вибрационното състояние. Методи за защита при "вибрационно за

още ...

Лекция 26 "Принцип на вибрацията: Вибрацията на мисълта "

Лекция 26 "Принцип на вибрацията: Законът за привличането в Мисловния свят. Мисълта като проява на енергия. Вибрацията на мисълта. Мисловни вълни и процесите на тяхното възпроизвеждане"

още ...

Лекция 27 "Четвърти херметичен принцип: Принцип на полярността"

Лекция 27 " Принцип на полярността - Всичко е двойствено; Превръщане на идентични по естеството си противоположности, чрез промяна на степента и изменяне на полярността им; Трансформиране на нежелани явления в други с противоположна вибрация"

още ...

Лекция 28 "Разяснения и мито-херметично тълкуване на Четвърти херметичен принци"

Лекция 28 "Пояснения за Всичкото, Единния Върховен Принцип; Седемте херметични принципи - проява на Всичкото; Битието (Животът) е осъзната енергия; Тълкуване на 4-я Принцип чрез елементите (стихиите); бог Янус - митологичното кодиране на 4-я Принцип

още ...

Лекция 29 "Пети херметичен принцип: Принцип на Ритъма"

Лекция 29 "Принцип на Ритъма: Всичко се движи; всичко има приливи и отливи; Махалото на живота; Закон за Неутрализацията; Закон за Компенсацията; Метод за преодоляване на Принципа на Ритъма"

още ...

Лекция 30 "Принцип на Ритъма - ключ към осъзнаване на живота. Доктрината за космическите цикли"

Лекция 30 "Принцип на Ритъма - ключ към осъзнаване на живота; развитие на "материалното съзнание", за да се постигне духовно израстване. Изследване на древните традиции за космическите цикли. Питагорейският Тетрактис - кодиране на космическите цикли в св

още ...

Лекция 31 "Шести херметичен принцип: Принцип на Причината и Следствието"

Лекция 31 "Принцип на Причината и Следствието - въплъщава истината, че Законът обхваща цялата Вселена; нищо не се случва случайно; не съществува "случайност", тя е само понятие, обозначаващо причина, която не е разпозната или възприета"

още ...

Лекция 32 "Принцип на Причината и Следствието - Законът за Кармата"

Лекция 32 "Принцип на Причината и Следствието - Законът за Кармата - следствие и проява на Вселенския закон за Компенсацията. Какво е Карма? Кармата - система за спазване на нравствения ред, създаден от Всичкото"

още ...

Лекция 33 "Седми херметичен принцип: Принцип на Пола (Зараждането)"

Лекция 33 "Принцип на Пола (Зараждането) - принцип за двойствеността на активните и пасивни начала на създанията; проява на действието му на всички нива на Вселената. Хипотези за прилагането на Принципа на зараждането върху расата на Homo Sapiens"

още ...

Лекция 34 "Принцип на Пола (Зараждането) - Мисловният пол""

Лекция 34 "Мисловният пол - мъжкият и женският принципи на съзнанието; Двойнственият аспект на разума: "Аз" - мъжкият принцип на Мисловния пол; "Мен" - женският принцип на Мисловния пол

още ...

Лекция 35 "Проявление на Великите Седем принципи на херметизма"

Лекция 35 "Част І - Проява на Седемте херметични принципи в Седемте части на човешката конструкция; в 3-те ключови системи - Аркани, Руни, Хексаграми; в Седемте човешки раси и Петте разряди на духовно развитие на човечеството. Част ІІ - Теория за Чакрите

още ...

Лекция 36 "Обобщение на учението за Великите Седем принципи на херметизма"

Лекция 36 "Част І - Великите Седем херметични принципи и Законът на Оползотворяването; Как да използваме силите на Разума. Част ІІ - Наследството на Хермес Трисмегист - обяснение на херметичните принципи в древните херметични текстове"

още ...

Лекция 49 - "Градината на Хесперидите - Ренесансовият символизъм на Вила д'Есте в Тиволи"

"Градината на Хесперидите - Ренесансовият символизъм на Вила д'Есте в Тиволи - учебник по херметизъм или портал към други светове" - Лекция 49 от "Акенере център", І ниво - 21.05.2019

още ...