Клиентска област Вход

ІІІ Семестър - ОСНОВИ НА ХЕРМЕТИЗМА 2 част

Лекция 25 "Трети херметичен принцип: Принцип на вибрацията"

Лекция 25 "Принцип на вибрацията: Вечното движение във Вселената; нищо не е неподвижно; всичко се движи; всичко вибрира. Вибрационно излъчване; "вибрационно заразяване". Методи за настройка на вибрационното състояние. Методи за защита при "вибрационно за

още ...

Лекция 26 "Принцип на вибрацията: Вибрацията на мисълта "

Лекция 26 "Принцип на вибрацията: Законът за привличането в Мисловния свят. Мисълта като проява на енергия. Вибрацията на мисълта. Мисловни вълни и процесите на тяхното възпроизвеждане"

още ...

Лекция 27 "Четвърти херметичен принцип: Принцип на полярността"

Лекция 27 " Принцип на полярността - Всичко е двойствено; Превръщане на идентични по естеството си противоположности, чрез промяна на степента и изменяне на полярността им; Трансформиране на нежелани явления в други с противоположна вибрация"

още ...

Лекция 28 "Разяснения и мито-херметично тълкуване на Четвърти херметичен принци"

Лекция 28 "Пояснения за Всичкото, Единния Върховен Принцип; Седемте херметични принципи - проява на Всичкото; Битието (Животът) е осъзната енергия; Тълкуване на 4-я Принцип чрез елементите (стихиите); бог Янус - митологичното кодиране на 4-я Принцип

още ...