Клиентска област Вход

ІІІ. "АРИТМОСОФИЯ - НАУКАТА ЗА ЧИСЛАТА БОГОВЕ" Част І

Специализиран семинар "АРИТМОСОФИЯ - Науката за Числата Богове"

Описание на темата, лекциите и начина на провеждане на Семинар "АРИТМОСОФИЯ - Науката за Числата Богове" - 21 лекции; изцяло дистанционен семинар

още ...

Лекция 1 "Символизмът на Числата Богове"

Част І и Част ІІ- Въвеждане в метафизичното значение на символизма на Числата; Числата - енергийни същности и прояви на Вселенските закони; Науката за числата и нейните подразделения; Част ІІІ - Исторически изследвания за мистериозното влияние на Числата

още ...

Лекция 2 "Исторически изследвания за появата и развитието на Науката за числата"

Част І - Изследване на Науката за числата в историята на Източната цивилизация; Част ІІ - Изследване на Науката за числата в историята на Западната цивилизация, І ; Част ІІІ - Изследване на Науката за числата в историята на Западната цивилизация, ІІ

още ...

Лекция 3 "Теория на Аритмософията"

Част І - "Аритмософия и Матеза - SCIENTIA DEI - Науката на Бога" Част ІІ - "Теория на Науката за Числата"

още ...