Клиентска област Вход
Меню

АРИТМОСОФИЯ - НАУКАТА ЗА ЧИСЛАТА БОГОВЕ - Част І

Специализиран семинар "АРИТМОСОФИЯ - Науката за Числата Богове"

Описание на темата, лекциите и начина на провеждане на Семинар "АРИТМОСОФИЯ - Науката за Числата Богове" - 21 лекции; изцяло дистанционен семинар

още ...

Лекция 1 "Символизмът на Числата Богове"

Част І и Част ІІ- Въвеждане в метафизичното значение на символизма на Числата; Числата - енергийни същности и прояви на Вселенските закони; Науката за числата и нейните подразделения; Част ІІІ - Исторически изследвания за мистериозното влияние на Числата

още ...

Лекция 2 "Исторически изследвания за появата и развитието на Науката за числата"

Част І - Изследване на Науката за числата в историята на Източната цивилизация; Част ІІ - Изследване на Науката за числата в историята на Западната цивилизация, І ; Част ІІІ - Изследване на Науката за числата в историята на Западната цивилизация, ІІ

още ...

Лекция 3 "Теория на Аритмософията"

Част І - "Аритмософия и Матеза - SCIENTIA DEI - Науката на Бога" Част ІІ - "Теория на Науката за Числата"

още ...

Лекция 4 - "Теория на числата - тълкуване на тяхната роля и същност: Анатомия, Физиология и Психология на Числата"

Част І - Анатомия и Физиология на Числата; Част ІІ - Психология на Числата

още ...

Лекция 5 - "Законът за Триединството и метафизиката на Числата; Системата на Абсолюта на Хьоне Вронски"

Част І - Законът за Триединството и метафизиката на Числата; Част ІІ - Системата на Абсолюта на Хьоне Вронски

още ...

Лекция 6 - "Първите върховни десет Числа и тяхната сила: анализ на числата от 1 до 10"

Част І - "Анализ на Числата Богове 1, 2 и 3" Част ІІ - "Анализ на Числата Богове 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10"

още ...

Лекция 7 - "ЕДИНИЦАТА (МОНАДАТА): принципът на индивидуалността на Макро- и Микрокосмоса"

Част І - "Аритмософски анализ на Единицата" Част ІІ - "Символично тълкуване на Единицата"

още ...

Лекция 8 - ""ДВОЙКАТА (Дуадата): относителното диференциране, отричането, злото""

Част І - "Аритмософски анализ на Двойката" Част ІІ - "Символично тълкуване на Двойката"

още ...

Лекция 9 - "ТРОЙКАТА (Триадата): организация, сътворение, динамичната активност, законите на Вселената"

Част І - "Аритмософски анализ на Тройката" Част ІІ - "Символично тълкуване на Тройката"

още ...

Лекция 10 - "ЧЕТВОРКАТА (Тетрадата): Природата; Еволюционните цикли"

Част І - "Аритмософски анализ на Четворката", част 1; Част ІІ - "Аритмософски анализ на Четворката", част 2; Част ІІІ - "Символично тълкуване на Четворката"

още ...

Лекция 11 - "ПЕТИЦАТА (Пентадата): Материята; Човекът; Инкарнацията"

Част І - "Аритмософски анализ на Петицата"; Част ІІ - "Символично тълкуване на Петицата"

още ...