Клиентска област Вход
Меню

ІІ Семинар - "ОСНОВИ НА ХЕРМЕТИЗМА" Част I

Лекция 13 "ХЕРМЕТИЗМЪТ - УЧЕНИЕ ЗА ВИСШИТЕ ЗАКОНИ НА МАКРОКОСМОСА"

Какво е херметизмът? Заблудата за херметизма! Вярванията на херметистите; Учения за Универсална реинтеграция на съществата = ВЕЛИКОТО ТВОРЕНИЕ; Видове херметизъм: висш и низш

още ...

Лекция 14 на 22.01. "ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ: Сведения за личността и делата на Хермес Трисмегист през вековете

"ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ: Сведения за личността и делата на Хермес Трисмегист през вековете; Хермес на Елинистичната епоха; Хермес на Египет - Кхемену (Хермополис Магна и Огдоадата); Хермес на пеласгите" – част І

още ...

Лекция 15 на 29.01. "ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ: Сведения за личността и делата на Хермес Трисмегист през вековете" ЧАСТІІ

"ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ: Сведения за личността и делата на Хермес Трисмегист през вековете; Корените на херметичното учение - пеласги и Кабири"

още ...

Лекция 16 на 05.02. "ХЕРМЕТИЧНОТО УЧЕНИЕ: най-съвършената наука на Вселената, наука на науките, изкуство на живота"

Лекция 16 - "Херметизмът - съвършената наука на Вселената, наука на науките, изкуство на живота; Homo Sapiens и Звездния човек; Анализ на Homo Sapiens"

още ...

Лекция 17 "ХЕРМЕТИЧНОТО УЧЕНИЕ: от Homo Sapiens към Звезден човек"

Лекция 17 - 06.02.2019 - "Херметичните техники за трансформиране на Homo Sapiens в Звезден човек"

още ...

Лекция 18 "ХЕРМЕТИЧНОТО УЧЕНИЕ: защо Homo Sapiens е в хипнотично състояние; Христос и Антихриста; Тайната за АнтеХриста"

Лекция 18 - 12.02.2019 - "Защо Homo Sapiens е в хипнотично състояние; Христос и Антихриста; Тайната за АнтеХриста; Левитикон; Кодът на Леонардо да Винчи; Практики за овладяване на отрицателни мисли"

още ...

Лекция 19 "Въвеждане в херметичната философия: Процесът на създаване на херметичното мислене; Развитие на 7-те системи на душата"

Символизъм на 7-те основни системи на душата; Развитие на първите 5 системи, свързани с елементите (стихиите); Теория за елементите; Формиране на Волевото Аз - херметично обяснение на 5-те стъпки за развитието му; Практическо усъвършенстване на Волевото

още ...

Лекция 20 "Пътят на херметичното посвещаване според древните философски системи; Два вида посвещаване: дорийски (мъжки) и йонийски (женски); Изпитанията и Препятствията""

"Пътят на херметичното посвещаване според древните философски системи; Два вида посвещаване: дорийски (мъжки) и йонийски (женски); Изпитанията и Препятствията"

още ...

Лекция 21 "Дефиниция на Всичкото; Всичкото е Разум; Вселената е Мисловна; БОГ КАТО НЕОСЕЗАЕМА ИДЕЯ "

"Дефиниция на Всичкото; Всичкото е Разум; Вселената е Мисловна; БОГ КАТО НЕОСЕЗАЕМА ИДЕЯ "

още ...

Лекция 22 "Първи херметичен принцип: Принцип на мисловността"

"Принцип на мисловността; Всичкото е Разум; Вселената е Мисловна; Мисловното преобразуване; Мисловната Вселена; Начини на практическо приложение на Мисловното преобразуване"

още ...

Лекция 23 "Втори херметичен принцип: Принцип на Съответствието"

Лекция 23 "Принцип на Съответствието (аналогията); връзка между Принципа на Съответствието, Всичкото и Принципа на Мисловността"

още ...

Лекция 24 "Принцип на Съответствието (аналогията): Експериментално доказване на Принципите на мисловността и съответствието

Лекция 24 "Принцип на Съответствието (аналогията): описание на Трите Велики нива и класификация на техните седем второстепенни нива; приложение на Принципа на съответствието. Експериментално доказване на Принципите на мисловността и съответствието

още ...