Клиентска област Вход
Меню

ТАРО - І ниво - КЛЮЧ КЪМ ХЕРМЕТИЧНОТО ПОЗНАНИЕ ЗА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕКА - Част І

Встъпителни обяснения за Семинар "« ТАРО - ключ към магическата структура на Вселената и Човека »

Описание на начина на провеждане на лекциите на Семинар « ТАРО - КЛЮЧ КЪМ МАГИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕКА»

още ...

Лекция 01 Семинар "Таро"

"Какво е Таро? История на картите Таро: изследване на историческите и литературни източници, описващи появата на картите през вековете" - част І, изнесена на 19.09.2018

още ...

Лекция 02 Семинар "Таро"

"Какво е Таро? История на картите Таро: изследване на историческите и литературни източници, описващи появата на картите през вековете" - продължение, изнесена на 26.09.2018

още ...

Лекция 03 Семинар "Таро"

"СИМВОЛИЗМЪТ НА ТАРО - МИСТЕРИЯТА НА ПОСВЕЩАВАНЕТО, ОПИСАНА ОТ ПОЛ КРИСТИАН"

още ...

Лекция 04 Семинар "Таро"

СИМВОЛИЗМЪТ НА ТАРО - изследване на Пьотр Успенский; Владимир Шмаков - Свещената книга на Тот - върховното синтетично учение

още ...

Лекция 05 Семинар "Таро"

"СИМВОЛИЗМЪТ НА ТАРО - Път към тайните на Арканите" - Изследване на Освалд Вирт

още ...

Лекция 06 Семинар "Таро"

"СИМВОЛИЗМЪТ НА ТАРО - Астрологичният символизъм на Арканите; Космогонията на Таро; Програма за инициация чрез картите Таро; Таро в светлината на херметичната философия" Изследване на Освалд Вирт

още ...

Лекция 07 Семинар "Таро"

АРКАНА 1 - "МАГЪТ" - описание, символизъм, тълкуване на херметичния смисъл

още ...

Лекция 08 Семинар "Таро"

АРКАНА 2 - "ПАПЕСАТА" - описание, символизъм, тълкуване на херметичния смисъл

още ...

Лекция 09 Семинар "Таро"

АРКАНА 3 - "ИМПЕРАТРИЦАТА" - описание, символизъм, тълкуване на херметичния смисъл

още ...

Лекция 10 Семинар "Таро"

АРКАНА 4 - "ИМПЕРАТОРЪТ" - описание, символизъм, тълкуване на херметичния смисъл

още ...

Лекция 11 Семинар "Таро"

АРКАНА 5 - "ПАПАТА" - описание, символизъм, тълкуване на херметичния смисъл

още ...

Лекция 12 Семинар "Таро"

АРКАНА 6 - "ВЛЮБЕНИЯТ" - описание, символизъм, тълкуване на херметичния смисъл

още ...

Лекция 13 Семинар "Таро"

АРКАНА 7 - "КОЛЕСНИЦАТА" - описание, символизъм, тълкуване на херметичния смисъл

още ...

Лекция 14 Семинар "Таро"

АРКАНА 8 - " СПРАВЕДЛИВОСТТА " - описание, символизъм, тълкуване на херметичния смисъл

още ...

Лекция 15 Семинар "Таро"

АРКАНА 9 - "ОТШЕЛНИКЪТ" - описание, символизъм, тълкуване на херметичния смисъл

още ...