Клиентска област Вход
Меню

І Семинар - "ОСНОВИ НА ОКУЛТИЗМА"

Пояснения към Специализираните семинари "АКЕНЕРЕ" - І-во ниво, 50 лекции

Как да слушате лекциите от "Акенере Център" - І-во ниво, 50 лекции - система от семинари на тема основи на херметизма, основи на окултизма и основи на символизма.

още ...

Лекция 01 "ВЪВЕДЕНИЕ В ОКУЛТНОТО ПОЗНАНИЕ ЗА ВИДИМИЯ И НЕВИДИМИЯ СВЯТ

Първата встъпителна лекция на тема: "ВЪВЕДЕНИЕ В ОКУЛТНОТО ПОЗНАНИЕ ЗА ВИДИМИЯ И НЕВИДИМИЯ СВЯТ – светът на Ноумена и светът на Феномена".

още ...

Лекция 02 "ВЪВЕДЕНИЕ В ОКУЛТНОТО ПОЗНАНИЕ ЗА ВИДИМИЯ И НЕВИДИМИЯ СВЯТ"

Втора встъпителна лекция на тема: "ВЪВЕДЕНИЕ В ОКУЛТНОТО ПОЗНАНИЕ ЗА ВИДИМИЯ И НЕВИДИМИЯ СВЯТ – светът на Ноумена и светът на Феномена"

още ...

Лекция 03 "УЧЕНИЕТО НА ОКУЛТИЗМА"

Какво е окултизъм? - Определение за Окултната наука - Законът за Триединството - Съответствие и Аналогия – Великата тайна на светилищата - "Златните стихове" на Питагор - Човекът според Питагор - Езотеризмът на "Отче наш"

още ...

Лекция 04 "Основи на окултизма"

"Методите на Древната наука – Аналогията – Трите свята – Тернерът – Тълкуване на "Златните стихове" на Питагор - Съветите на д-р Папюс към тези, които изучават окултизма"

още ...

Лекция 05 "Основи на окултизма"

"ЗАКОНЪТ НА ТЕРНЕРА - ТЕОСОФСКИ ОПЕРАЦИИ: Теософско съкращение и Теософско събиране - Юзеф Хьоне Вронски и неговата Система на Абсолюта - Значението на числата"

още ...

Лекция 06 "Основи на окултизма"

"УНИВЕРСАЛНИЯТ (ВСЕЛЕНСКИЯТ) ЖИВОТ; УНИВЕРСАЛНАТА СИЛА (Астралната Светлина); ИНВОЛЮЦИЯ И ЕВОЛЮЦИЯ"

още ...

Лекция 07 "Основи на окултизма"

Конструкцията на Върховния Единен Принцип: Бог (Архетип); Макрокосмос (Природа); Микрокосмос (Човек)

още ...

Лекция 08 "Парацелз и неговото учение за Макро и Микрокосмоса"

Лекция 08 от 20.11.2018

още ...

Лекция 09 "Парацелз: Връзката между Макро- и Микрокосмоса; Антропология"

Лекция 09 от 27.11.2018

още ...

Лекция 10 "Конструкция на Микрокосмоса"

"Конструкция на Микрокосмоса по трудовете на Папюс, Парацелз, по Corpus Hermeticum

още ...

Лекция 11 "АСТРАЛНИЯТ СВЯТ - естество и структура"

"Светът като единно Цяло; Четвъртото измерение; Висшият свят; Естество и структура на Астралния свят"

още ...

Лекция 12 "АСТРАЛНИЯТ СВЯТ И НЕГОВИТЕ ОБИТАТЕЛИ"

Описание на обитателите на Астралния свят според: Парацелз, Папюс, Чарлз Летбитер, Монфокон дьо Вийар и пр.

още ...

„ХЕРМЕТИЗЪМ И АЛХИМИЯ В САКРАЛНОТО ИЗКУСТВО”

ЧУРИЛОВСКИ МАНАСТИР, ОГРАЖДЕН – 23.11.2019 Лекция на Мария Арабаджиева

още ...

Първа пояснителна лекция/дискусия към Специализираните семинари "АКЕНЕРЕ" - І-во ниво, 50 лекции

Пояснения за начина на възприемане на лекциите и начина на работа с тях - бонус лекция.

още ...