Клиентска област Вход
Меню

АРИТМОСОФИЯ - НАУКАТА ЗА ЧИСЛАТА БОГОВЕ - Част ІI

Лекция 12 - "ШЕСТИЦАТА (Хексадата): Красотата; Кармата; Съдбата; Справедливостта"

Част І - "Аритмософски анализ на Шестицата" - първа част; Част ІІ - "Аритмософски анализ на Шестицата" - втора част; Част ІІІ - "Символично тълкуване на Шестицата"

още ...

Лекция 13 - "СЕДМИЦАТА (Хептадата): Прогресивните градации; Еволюцията"

Част І - "Аритмософски анализ на Седмицата" - първа част; Част ІІ - "Аритмософски анализ на Седмицата" - втора част; Част ІІІ - "Символично тълкуване на Седмицата"

още ...

Лекция 14 - "ОСМИЦАТА (Огдоадата): Божествеността; Кармичното освобождаване; Нирвана"

Част І - "Аритмософски анализ на Осмицата" - първа част; Част ІІ - "Аритмософски анализ на Осмицата" - втора част; Част ІІІ - "Символично тълкуване на Осмицата"

още ...

Лекция 15 - "ДЕВЯТКА (Енеада): Финална реинтеграция; Космическа солидарност; Изкупление"

Част І - "Аритмософски анализ на Девятката" - част І; Част ІІ - "Аритмософски анализ на Девятката" - част ІІ; Част ІІІ - "Аритмософско и символично тълкуване на Девятката"

още ...

Лекция 16 - "ДЕСЯТКА (Декада): Синтетичната Единица, Вселената, Божествените аспекти"

Част І - "Десятката и Нулата" Част ІІ - "Аритмософско и символично тълкуване на Десятката"

още ...

Лекция 17 - "АРИТМОСОФСКИ АНАЛИЗ НА ЧИСЛАТА 11, 22 и 33"

Част І - "Аритмософски анализ на Числото 11" Част ІІ - "Аритмософски анализ на Числата 22 и 33"

още ...

Лекция 18 - "АРИТМОСОФСКИ АНАЛИЗ НА МНОГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА; Аритмософски анализ на Числото 12"

"Аритмософски анализ на на многоцифрени числа; Аритмософски анализ на Числото 12"

още ...

Лекция 19 - "АРИТМОСОФСКИ АНАЛИЗ на числата 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21"

Част І - "Аритмософски анализ на числата 13, 14, 15, 16" Част ІІ - "Аритмософски анализ на числата 17, 18, 19, 20 и 21"

още ...

Лекция 20 - "АРИТМОСОФСКИ АНАЛИЗ на числата от 23 до 31. ДРУГИ ВАЖНИ МИСТИЧНИ ЧИСЛА"

Част І - "Анализ на числата от 23 до 31" Част ІІ - "Други важни мистични числа"

още ...

Лекция 21 - "ПРИЛОЖЕНИЕ НА АРИТМОСОФИЯТА ЗА ЧИСЛОВИ И ЧИСЛОВО-БУКВЕНИ АНАЛИЗИ"

Част І - "Аритмософски числов анализ на личността" Част ІІ - "Примери за числов анализ на личността" Част ІІI - "Аритмософски числово-буквен анализ на личността"

още ...