Клиентска област Вход
Меню

АКЕНЕРЕ център ІІ-во ниво

V Семинар - "ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА" 2 част

"ВСЕЛЕНСКИТЕ УНИВЕРСАЛНИ СИМВОЛИ" - 6 лекции; "СВЕЩЕНАТА ГЕОМЕТРИЯ" - 3 лекции; "ДРЕВНОТО ХЕРМЕТИЧНО УЧЕНИЕ, КОДИРАНО В МИТОВЕТЕ ЗА СЪТВОРЕНИЕТО"

още ...

VІ Семинар - "АЛХИМИЯТА - ДРЕВНАТА ХЕРМЕТИЧНА НАУКА"

"АЛХИМИЯТА - ИСТОРИЯ, ТЕОРИИ, СИМВОЛИ" - 10 лекции

още ...

VІІ Семинар - “СИМВОЛИЗЪМ НА ЦВЕТОВЕТЕ“

“СИМВОЛИЗЪМ НА ЦВЕТОВЕТЕ“ - 10 лекции

още ...

VІІІ Семинар - "ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА" 4 част

“СИМВОЛИЗЪМ НА ЦАРСТВОТО НА МИНЕРАЛИТЕ" - 5 лекции “СИМВОЛИЗЪМ НА ЦАРСТВОТО НА РАСТЕНИЯТА” - 5 лекции

още ...