Клиентска област Вход
Меню

АКЕНЕРЕ център ІІ-во ниво

V Семинар - "ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА" 2 част

І. ВСЕЛЕНСКИТЕ УНИВЕРСАЛНИ СИМВОЛИ: Змията; Световната ос; Световното дърво; Стълбата; Спирала; Лабиринт; Свастика; Колелото; Кръстът - 6 лекции; ІІ. СВЕЩЕНАТА ГЕОМЕТРИЯ - 3 лекции; ІІІ. "ДРЕВНОТО ХЕРМЕТИЧНО УЧЕНИЕ, КОДИРАНО В МИТОВЕТЕ ЗА СЪТВОРЕНИЕТО:

още ...

VІ Семинар - "АЛХИМИЯТА - ДРЕВНАТА ХЕРМЕТИЧНА НАУКА"

"АЛХИМИЯТА - ДРЕВНАТА ХЕРМЕТИЧНА НАУКА - ТЕОРИИ, ИСТОРИЯ, СИМВОЛИ" ; “МИСТЕРИОЗНИТЕ ШЕМСУ ХОР - ПАЗИТЕЛИТЕ НА СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ”

още ...

VІІ Семинар - "ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА" 4 част

“СИМВОЛИЗЪМ НА АСТРОЛОГИЯТА “; “СИМВОЛИЗЪМ НА ЦАРСТВОТО НА РАСТЕНИЯТА”; Мито-символичен херметизъм (лекция 5 от тази тема) - Темата ще бъде съобщена допълнително!

още ...

VІІІ Семинар - "ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА" 5 част

“СИМВОЛИЗЪМ НА ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ"; “СИМВОЛИЗЪМ НА ЦАРСТВОТО НА ЖИВОТНИТЕ”; Мито-символичен херметизъм (лекция 6 от тази тема) - Темата ще бъде съобщена допълнително!

още ...