Клиентска област Вход
Меню

АКЕНЕРЕ ТРЕТО НИВО

IX Семинар - "СИМВОЛИЗЪМ НА ЦАРСТВОТО НА ЖИВОТНИТЕ";“СИМВОЛИЗЪМ НА ЦАРСТВОТО НА ЧОВЕКА"

“ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА, Част VI: СИМВОЛИЗЪМ НА ЦАРСТВОТО НА МИНЕРАЛИТЕ" - 5 лекции; “СИМВОЛИЗЪМ НА ЦАРСТВОТО НА РАСТЕНИЯТА” - 5 лекции

още ...

X Семинар - "ХЕРМЕТИЧНАТА АСТРОЛОГИЯ - връзката на Човека с Космоса и звездите"

още ...

XI Семинар - "КАББАЛА - ПЪТ КЪМ ВИСШЕТО ПОЗНАНИЕ"

още ...

XII Семинар - "МАГИЯТА - НАЙ-ВИСШАТА ХЕРМЕТИЧНА НАУКА"

още ...